söndag 8 juni 2014

Om abort i Italien - 70% av Italiens gynekologer är samvetsvägrare

Visst har vi väl alla många gånger ställt oss frågan om det är rätt eller fel att göra abort? 70% av Italiens gynekologer är emot abort och vägrar att avbryta en graviditet. Detta motverkar förstås lag 194 för fri abort, men ger samtidigt läkarna ett rätt att välja. 


Bild: https://www.flickr.com/photos/anaiszub/
Sedan 1978 kan Italiens kvinnor bege sig till statliga sjukhus för att göra abort. Lag 194 för fri abort infördes den 22 maj samma år. Dock kan man inte alltid gå till närmaste sjukhus för att avbryta en graviditet då många italienska gynekologer är emot abort och samvetsvägrar. I genomsnitt vägrar 70% av gynekologerna i landet att göra abort, men antalet varierar från stad till stad. På sjukhuset i Jesi (Ancona) är 100% av gynekologerna samvetsvägrare.

Italien är ett av Europas länder som har flest samvetsvägrare när det gäller abort. I Storbritannien vägrar 10% av landets gynekologer att avbryta en graviditet, medan ett genomsnitt av 80% av läkarna i Portugal anser det oetiskt och samvetsvägrar. I Italien vet vi att den katolska kyrkan har ett stort inflytande, men är det bara därför läkare vägrar att avbryta en graviditet? Enligt läkaren Giovanna Scassellati på sjukhuset San Camillo i Rom, är inte religionen den enda anledningen. Hon menar på att man kan vara emot abort utan att vara katolik och att det är mycket jobbigt att ha att göra med aborter. På sjukhuset där hon jobbar är 91% av gynekologerna samvetsvägrare.

I Sverige föds cirka 110.000 barn per år och det genomförs mellan 35.000 och 38.000 aborter per år. I Italien har samvetsvägrarna ökat med 17,3 % de senaste åren, enligt tidningen Metro (13 mars 2014). Antalet aborter har minskat de senaste åren i Italien.

Bild: Procent aborter i Italien http://dallapartedialice.wordpress.com/2013/12/26/statistiche-sullaborto-italia-europa/

Nedan kan vi se hur stor procent avbrutna graviditeter vi har i olika länder i Europa. Rumänien har det största antalet aborter medan Holland har väldigt få. Tyskland har färre aborter än Italien så jag tror ändå inte att allt beror på den katolska kyrkan. Vad beror det på att Sverige har så väldigt många aborter? Man har ju bra sexualundervisning i Sverige och är även väldigt öppen för att prata om sexualitet. Eller? Är det kanske inte så?

Procent avbrutna graviditeter i olika länder år 2010

Jag vill inte gå in på den etiska frågan om abort är rätt eller fel, men visst är vi väl alla överens om att det vore bäst att kunna undvika att behöva genomgå en abort? Vad tycker ni?

Annika

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2013/09/Sverige-har-Nordens-hogsta-aborttal/
http://it.wikipedia.org/wiki/Legislazioni_sull'aborto
http://www.irma-torino.it/it/index.php/documenti/390-relazione-annuale-sulla-194-laborto-in-italia