söndag 13 april 2014

Stockholm - Rom. Vilka skillnader!Ett filmklipp blev nyligen jättepopulärt på Youtube. Den fantastiskt duktige Charlie Caper berättar om Stockholm, och förstås Sverige, medan han trollar. Klippet publicerades den 2 april och i skrivande stund, den 13 april, har fler än 337.000 personer klickat för att se det! En helt otrolig filmsnutt som innehåller mycket intressant information! Jag får hemlängtan och tänker på hur otroligt mycket jag har gått miste om här i Rom...

Bild: https://www.flickr.com/photos/akasped/
Visst älskar jag Rom och Italien, men den här lilla filmsnutten fick mig verkligen att reflektera över hur stora skillnaderna är mellan Rom och Stockholm - och förstås Italien och Sverige. Duktige Kalle Berseus kan verkligen konsten att berätta på ett klart språk medan han gör trollkonster! Helt otroligt!

Visst är Rom en fantastisk stad att leva i, full av värme och underbara människor. Klimatet är också fantastiskt, men när man får barn börjar man nog fundera...

I Sverige har man 480 dagars föräldrarledighet, säger Kalle - alias Charlie - i Italien har mamman 3 månaders full betald ledighet om hon har ett arbetskontrakt. Pappaledighet under de första månaderna existerar bara under särskilda omständigheter. Man kan sedan ta föräldrarledighet i upp till 11 månader med 30% lön. Om man nu har turen att ha ett fast kontrakt, vill säga. 

Stockholm vann priset som Europas grönaste stad 2010. Rom är en av Europas mest förorenade städer. Det känns inte riktigt ok att leva i en stad där man har 35% större risk att få lungcancer än i andra europeiska städer, särskilt inte när man slutat röka...Och medan Charlie dricker vattnet alldeles utanfår Stockholms stadshus läser jag att Tibern är den mest förorenade floden i Italien...

50% av befolkningen i Stockhom är ensamstående, berättar Kalle vidare, och säger att man är öppen för alla slags familjer. Italien kommer inte att komma så långt på flera år. Jag vet inte hur många singels det finns i Rom, men min känsla är att de flesta är under 30 års ålder. Samkönade förhållanden är ingenting man öppet pratar om visa öppet här.

Medan man i Sverige återvinner 99% av avfall så återvinner italienarna bara 33%, men i regionen Lazio, där Rom ligger, återvann man 2012 60% av hushållens avfall. Nyligen har man infört ett nytt system för att slänga sopor i huvudstaden och jag tror att situationen kommer att förbättras.

När det gäller utbildning klämmer verkligen den italienska skon. Utbildning i Sverige kostar ingenting, säger Charlie, och det låter underbart i mina öron. Jag kan omöjligt räkna hur många arbetstimmar det går åt för att en familj ska ha råd att betala ett barns utbildning i Italien. Skolböcker är gratis de första fem åren i den italienska skolan, men skolmaten måste man betala under hela skolgången om de äter på skolan. Man får t o m ta med sig toalettpapper hemifrån! Fr o m 6:e klass brukar barnen äta hemma, men då måste man också betala skolböckerna. Bokförlagen gör sitt allra bästa för att förnya upplagorna från år till år, så att man måste köpa nya böcker i stället för begagnade. Skilnaderna är löjligt små från år till år. I gymnasiet kan ett års skolböcker kosta ungefär 500 euro. Universitetutbildning kostar också förstås, och många italienska familjer har inte råd att låta sina barn studera.

Visst har Rom mycket som inte Stockholm har, men ärligt talat: Visst skulle det väl vara skönt att somna tryggt och veta att man kan starta familj utan att behöva bekymra sig varken för utbildningskostnader eller föräldrarledighet? Vad tycker ni?


Rom. Bild: privat

Källor:

http://www.sopor.nu/Rena-fakta/Avfallsmaengder/Vi-aatervinner-allt-mer
http://www.ambientesicurezzaweb.it/l-italia-del-riciclo-il-rapporto-2012/0,1254,89_ART_8118,00.html

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/06/02/tevere-inquinamento-record-il-fiume-piu-malato.html
http://www.wikilabour.it/maternit%C3%A0%20-%20tutele%20e%20diritti.ashx
http://borgomeo.blogautore.repubblica.it/2013/08/18/inquinamento-a-roma-record-di-rischio-tumori/fredag 4 april 2014

Hur mycket tjänar Vatikanens präster egentligen?

Jag läste en mycket intressant artikel i tidningen Il Messaggero, som berättade hur mycket Vatikanen betalar de katolska prästerna. Jag kan inte tänka mig att man kan bli präst av annan orsak än att man blir "kallad". En gång, för länge sedan, fanns det många familjer som önskade att något av barnen blev präst, för då skulle deras framtid vara säkrad från svält och elände, men jag tror inte att denna tankegång är aktuell idag.

Bild: flickr.com loungerie

En italiensk präst tjänar i genomsnitt 1.000 euro netto i månaden, skriver Il Messaggero. Det är ungefär lika mycket som en fabriksarbetare. Präster med större erfarenhet kan nå upp till 1.200 och lite mer om han också undervisar religion i skolorna. 

Kardinalerna är de som kammar hem mest pengar från den Vatikanska staten. Hela 5.000 euro kan en kardinal tjäna. En biskop får "bara" hälften, 2.500 euro.

Hur mycket har då påven i inkomst? Påve Ratzinger hade en inkomst på 2.500 euro i månaden, plus att han förstås tjänar pengar på alla böcker han publicerat. Påven Francesco då? Ja, säkerligen blev inte Jorge Mario Bergoglio påve för pengarnas skull. Han har nämligen ingen inkomst alls! Givetvis finns det en fond där Francesco kan hämta ut de pengar han behöver, men det är känt att han är emot lyx. Han har gjort många ekonomiska förändringar i lönebeskedet som Vatikanens personal får. Han har bl. a. avskaffat bonus som personalen och kardinalerna kunde få och har på så sätt sparat mycket pengar.

Att den katolska kyrkan hjälper många vet vi. Organisationen Caritas ger mat och moraliskt stöd till många italienare eftersom staten väldigt ofta är helt osynlig. I Bergamo har nu biskop Francesco Beschi kommit med ett fint initiativ, som påven Francesco säkerligen kommer att gilla.

800 präster i Bergamo-området kommer att skänka sina löner till personer i regionen som förlorat sina arbeten. Många företag har varit tvungna att stänga som konsekvens av den svåra krisen i Italien och ett stort antal arbetare går nu arbetslösa. 800 präster ska nu alltså skänka sina löner för att hjälpa de arbetslösa. Varje präst skänker hela lönen, alltså 1.000 euro och biskopen skänker hela sin inkomst, c:a 2.600 euro. Det blir en summa på över 800.000 euro som kommer att hamna i en fond som ska hjälpa Bergamoprovinsen på fötter igen.

Påven kommer säkert att bli glad!

Källa:

http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/VATICANO/stipendi_vaticano_spending_review_papa_ratzinger/notizie/607119.shtml


onsdag 2 april 2014

Världsautismdagen 2014

Den 2 april är FN:s internationella världsautismdag. I samband med dagen uppmärksammas fördelarna med att anställa personer med autism runt om i Europa. Autism- och Aspergerförbundet har i samband med Världsautismdagen skickat ut ett pressmeddelande som tar upp att internationella studier visar att mer än 75% av vuxna med autism saknar arbete. Men det finns tecken på förändring. 

Bild: flickr.com mickeyono2005


I pressmeddelandet från Autism- och Aspergerförbundet läser jag bl. a. 

Det danska IT-företaget Specialisterne anställer personer med autism för arbete med databaser, mjukvarutestning och programmering. Företaget fokuserar på styrkorna hos personer med autism: Uppmärksamhet på detaljer, låg tolerans för felaktigheter, uthållighet och lojalitet. Specialisterne finns idag i tio länder runt om i världen och samarbetar med multinationella företag som Nokia, Cisco, Microsoft och Oracle.
I Italien har kosmetikaföretaget L’Oréal inlett ett långsiktigt projekt att anställa personer med autism. Målet är att i den ordinarie arbetsstyrkan få med unga vuxna med autism i arbeten med databaser, arkivering, paketering, kvalitetskontroller och säkerhet. 

Jag hade redan hört att globala IT-företag anställer personer med autism tack vare att de är så noggranna. Med autism avses hela det autismspektrum som omfattar autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. 

Vad är autism?

Det pratas mer och mer om autism idag, men jag har en känsla av att inte många vet riktigt vad diagnosen betyder. Jag väljer delar av sidan: www.autism.se:

Autism är en medfödd eller tidigt förvärvad genomgripande funktionsnedsättning, vars symtom visar sig före tre års ålder. Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskador. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen.

Autism kommer av det grekiska ordet autos, som betyder själv. Autism är en av diagnoserna inom autismspektrumet som också omfattar Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning.


För att ett barn ska få diagnosen autism krävs genomgripande och kvalitativa begränsningar inom tre huvudområden (man brukar kalla denna indelning för Wings triad, efter forskaren Lorna Wings studier om autism på 70-talet);

* förmågan till social interaktion,
* förmågan till ömsesidig kommunikation,
* föreställningsförmågan vilket påverkar fantasi, lek, beteenden och intressen.

Begränsningarna ska vara så allvarliga att de påverkar barnets vardag och symtomen på autism ska ha visat sig före tre års ålder.


Andra symtom

Förutom symtom inom dessa tre huvudområden finns en rad andra mycket vanliga symtom vid autism. Att dessa symtom inte är diagnosgrundande beror på att de kan förekomma även vid andra funktionsnedsättningar och tillstånd än autism och att inte samtliga individer med autism har dem.

Några mycket vanliga tillkommande svårigheter är utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselnedsättningar samt talsvårigheter. Andra vanliga symtom är avvikande sinnesreaktioner, avvikande aktivitetsnivå, avvikande ätbeteende, självskadande beteende, tics och sömnavvikelser Uppskattningsvis 80 procent av de individer som får diagnosen autism har en IQ under 70.

Begränsad förmåga till social interaktion


Personer med autism har svårigheter med social interaktion, något som märks redan vid låg ålder. Brist på ömsesidighet och nedsatt förmåga att leva sig in i andra människors perspektiv är huvudproblemet.

Autism är en livslång funktionsnedsättning som inte går att bota. Däremot kan många barn med autism vara hjälpta av tidiga, välplanerade och individuellt anpassade pedagogiska insatser.

Utvecklingen påverkas av begåvningsnivån och av eventuellt tillkommande svårigheter. Som vuxna behöver de flesta personer som får diagnosen autism omfattande hjälp och stöd. Några kan dock fungera relativt självständigt.

Tidiga insatser viktiga


Tidig upptäckt, utredning och diagnos är viktigt. Det finns en mängd forskning som pekar på betydelsen av tidiga insatser bland annat i form av ordentlig information till och utbildning av föräldrar och andra personer i barnets omgivning. Detta tillsammans med adekvata stödåtgärder som är anpassade och välplanerade är grunden för att på sikt hjälpa barnet att utvecklas.

Insatserna måste bygga på kunskaper om autism och hur det påverkar inlärningsförmågan. Ett av huvudmålen är att hjälpa barnet att utveckla en fungerande kommunikation.

För barnet är en anpassad förskole- och skolgång en viktig förutsättning och som vuxna behöver många personer med autism ett anpassat boende och daglig verksamhet. Ungdomar och vuxna behöver ofta fortsatta pedagogiska insatser för att vidmakthålla och vidareutveckla sina färdigheter. Kognitiv beteendeterapi och tydliggörande pedagogik är exempel på undervisningsstrategier och förhållningssätt i vardagen för personer med autism.


Läs även om Aspergers syndrom: http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19408

Låt oss använda denna dag till att lära om mer om autism så att vi bättre kan förstå problematiken bakom diagnoserna och människorna som lider av någon form av autism.


Källor: 

http://autism.se/news.asp?nodeid=145786
http://www.slate.com/blogs/moneybox/2014/03/28/autism_at_work_companies_like_sap_and_freddie_mac_are_hiring_people_with.html

tisdag 1 april 2014

Om att fylla 50 - känslor av tacksamhet

Jag har nu levt på denna jorden i 50 år och jag känner mig oändligt tacksam. Jag har så mycket att tacka för. Först av allt för mina underbara döttrar, och för den starka mor som välkomnade mig när jag oplanerat hamnade i hennes armar. Jag är tacksam även för alla andra som står mig nära nu och som gjort det förut. Jag är mycket tacksam att jag träffat en speciell person, som lärde mig hur kärlek ska vara och hur underbart det är. Livet är fantastiskt och varje år har mitt liv förbättrats. Jag vill fortsätta så! Jag vill fortsätta vakna varje morgon med en känsla av tacksamhet för att vara här, för att jag mår bra, och för att jag är omringad av kärlek och vänskap. Tack! 
Med några unga vänner.

När min syster föreslog att jag skulle ha 50-årskalas kämpade jag hårt mot hennes övertalningsförsök. "Inte bryr jag mig om födelsedagar", försökte jag. "Varför ska man fira att man blir äldre?" osv osv osv. MEN - nu kan jag säga att hon faktiskt fick mig att ändra åsikt. "Klart att du ska fira att du är född!" "Det är ju underbart att ha levt halva livet och hunnit med så mycket!" osv osv osv. Och jag - ja, jag ändrade mig faktiskt. Jag har alltid uppskattat ödmjuka människor som är modiga nog att kunna ändra åsikt.

En dröm började fylla mitt sinne. Tänk om jag kunde få alla mina underbara vänner att lära känna varandra! Tänk om jag enkelt kunde fixa en fest med dans och tilltugg där gamla och nya vänner kunde träffas och bli vänner sinsemellan! Sagt och gjort! Jag involverade min äldsta dotter, som har massor av vänner som är musiker och som även är mina vänner. Dottern fixade musik och några av mina elever undrade vad det skulle vara för tema på festen. "Tema?", undrade jag, men de insisterade. Det måste tydligen vara ett tema på ett födelsedagskalas. Jag behövde inte fundera länge innan svaret kom till mig: "Peace & Love" svarade jag. Fred och kärlek blev temat. I frid och kärlek kom mina vänner till mitt kalas. Gamla vänner som jag inte sett på 10 år pga tidsbrist och för stora avstånd. Nya vänner, som jag lärt känna alldeles nyligen men som redan har visat en sann vänskap. Vänner, elever, släktingar från Sverige och mina underbara döttrar. Ett 70-tal personer lyckades komma och vi dansade hela kvällen. Min systerson som öppnade dansen genom att bjuda upp mig att dansa till "Dancing queen", min äldsta syster som höll ett tal på svenska som en vän som är tolk översatte till italienska.  Lycka, kärlek och tacksamhet var känslorna jag hade då och som fyller mig även när jag i denna stund tänker tillbaka på kvällen.
En underbar vän som alltid finns 

Kärlek - till alla dessa vänner jag har. Underbara människor som ställer upp i vått och torrt. Även om vi sällan har tid att umgås så vet jag att de finns för mig - och jag för dem. Kärlek förstås också till min familj som kom från Sverige och England för att vara mig nära.

Tacksamhet - oändligt tacksam för att kunna ha avnjutit denna fest. Tacksam över min goda hälsa och allting annat som gjorde detta under möjligt.

Lycka - Det var så härligt att dansa och de underbara människorna som var med gjorde mig rörd till tårar gång på gång! Jag hade ont i fotsulorna dagen efter.
En av mina vuxna elever som klätt sig enligt temat och som dansade hela kvällen

Jag hade haft turen att redan fira min födelsedag med mina kära i Sverige som inte kunde komma, så det känns verkligen härligt!

Så mitt budskap är detta: Missa aldrig ett tillfälle att fira! Och var inte rädda för att gråta glädjetårar. Det är underbart att vara lycklig - släpp in lyckan när den knackar på dörren.

Hälsar en ung 50-åring.

Kram
Annika