måndag 25 november 2013

25 november - FNs internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor, vad är det? Är det bara när en kvinna blir fysiskt misshandlad? Svaret är nej. Det finns olika former av våld och alla sårar lika mycket. Enligt FN är våld mot kvinnor: "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psyisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet."


                                                      Bild: flickr.com Paola Rizzi


Omkring 28 400 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år anmäldes i Sverige under 2012, en ökning med 1 procent jämfört med året innan. Andelen kvinnor som uppger att de utsatts för våld eller hot i arbetslivet har ökat påtagligt. Enligt Brå (www.bra.se) är ungefär två tredjedelar av de kvinnor som anger at de utsatts för vål att det orsakat någon form av kroppsskada. Drygt 85 procent av de som misstänkts för misshandel mot kvinnor är män. 

I Italien dödas 113 kvinnor varje år och 73 av dessa dödas av sina partners. Våld mot kvinnor är ett globalt problem och jag önskar att all tabu kring våld mot kvinnor ska försvinna. Jag skulle vilja att alla världens kvinnor som är offer för misshandel hade någon att öppna sig för, någon som kunde stötta och förstå...

Den 25 november är den internationella dagen mot kvinnovåld. Den instiftades av FN redan 1999. Man slog fast att våld mot kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social och ekonomisk mening. Man menar också att våld mot kvinnor orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang. 

FNs starkaste dokument för kvinnors rättigheter är CEDAW-konventionen. Den antogs redan 1979 och trädde i kraft år 1981. 

Jag är fullt medveten om att även män är offer för våld. Många barn lider av våld i hemmen. Våld är alltid fruktansvärt. Låt oss göra allt vi kan för att bekämpa alla former av våld - mot alla. Låt oss börja idag, den 25 november.

Inga kommentarer: